• City
    Anuradhapura
  • Category
    Logistics & transportation
  • Payment
    RS: Negotiable

Driver

වරාය සේවා සපයන ප්‍රමඛපෙලේ ප්‍රවාහන සමාගමකට වයස අවුරුදු 18-45 අතර (පුහුණු/නුපුහුණු) රිය සහයක වරු ස්ථිර සේවය සඳහා අවශ්‍යකර තිබේ.

වරාය කන්ටේනර් රථ රියදුරු
Negombo

දිවයිනේ ප්‍රචලිත අප ආයතනය සදහා වරාය කන්ටේනර් රථ රියදුරන් අවශ්‍යයි. කන්ටේනර් රථ රියදුරු බලපත්‍රය සහිත ...

Apply Now
රියදුරු සහායකයින්
Wennappuwa

තනතුර : රියදුරු සහායකයින් වයස අවු. 45 ට අඩු පුද්ගලයින් හට ඉහත තනතුර සඳහා අයඳුම් කල ...

Apply Now
රියදුරු
Kurunegala

බර වාහන/ සැහැල්ලු වාහන රියදුරන් අවශ්‍යයි. ...

Apply Now