• City
    Wennappuwa
  • Category
    Logistics & transportation
  • Payment
    RS: 20000

රියදුරු සහායකයින්

තනතුර : රියදුරු සහායකයින් වයස අවු. 45 ට අඩු පුද්ගලයින් හට ඉහත තනතුර සඳහා අයඳුම් කල හැක.

වරාය කන්ටේනර් රථ රියදුරු
Negombo

දිවයිනේ ප්‍රචලිත අප ආයතනය සදහා වරාය කන්ටේනර් රථ රියදුරන් අවශ්‍යයි. කන්ටේනර් රථ රියදුරු බලපත්‍රය සහිත ...

Apply Now
රිය සහයක
Kiribathgoda

අඩි 40 ප්‍රයිම්මුඋවර් රිය සහයකයින් කිරිබත්ගොඩ පිහිටි අප ආයතනයකට අවශ්‍ය වේ. පැමිනි ...

Apply Now
රියදුරු සහායකයින්
Wennappuwa

තනතුර : රියදුරු සහායකයින් වයස අවු. 45 ට අඩු පුද්ගලයින් හට ඉහත තනතුර සඳහා අයඳුම් කල ...

Apply Now