• City
    Negombo
  • Category
    Logistics & transportation
  • Payment
    RS: 60000

වරාය කන්ටේනර් රථ රියදුරු

දිවයිනේ ප්‍රචලිත අප ආයතනය සදහා වරාය කන්ටේනර් රථ රියදුරන් අවශ්‍යයි. කන්ටේනර් රථ රියදුරු බලපත්‍රය සහිත ඔබට අයදුම් කල හැකිය. වයස අවරුදු 35 - 45 අතර ( පිරිමි ) වැටුප රු . 60,000/= සිට 70,000/= අතර.

වරාය කන්ටේනර් රථ රියදුරු
Negombo

දිවයිනේ ප්‍රචලිත අප ආයතනය සදහා වරාය කන්ටේනර් රථ රියදුරන් අවශ්‍යයි. කන්ටේනර් රථ රියදුරු බලපත්‍රය සහිත ...

Apply Now
බරවාහන රියදුරු
Hambantota

වරාය තුල බරවාහන ප්‍රවාහන කටයුතු සදහා අවශ්‍ය වේ.ඉහල වැටුප් ...

Apply Now
රියදුරු සහායකයින්
Wennappuwa

තනතුර : රියදුරු සහායකයින් වයස අවු. 45 ට අඩු පුද්ගලයින් හට ඉහත තනතුර සඳහා අයඳුම් කල ...

Apply Now